Ny vindmølleforening får stor lokal opbakning

Den kun tre måneder gamle forening, Nørrekær Enges Vindmølle-forening, inviterer medlemmerne til møde i Huset i Farstrup torsdag aften den 1. december. På mødet vil bestyrelsen orientere om arbejdet i de tre måneder, der er gået, siden foreningen blev stiftet.

Medlemmerne vil blive præsenteret for foreningens bud på vindmøllepark Nørrekær Enge II. Desuden gives en orientering om samarbejdet med Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, ligesom der orienteres om et indledende møde med repræsentanter for Vattenfall, der har ansøgt om tilladelse til opstilling af vindmølleparken i Nørrekær Enge.

Nørrekær Enges Vindmølle-forening arbejder for at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge for på den måde at få mest mulig medbestemmelse på vindmølleplanlægningen i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper et så stort vindmølleprojekt medfører. Det skal ske på en måde så en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, kommer lokalsamfundet til gavn.

Vi ønsker derfor lokalt medejerskab til projektet i form af fondsmøller. Det provenu, fonden genererer, skal bruges til at skabe øget lokal udvikling i området.

På mødet den 1. december ønsker bestyrelsen en drøftelse med medlemmerne af, hvordan foreningens mål med sikring af fondsmøller til lokalområdet bedst nås.

Foreningen har i løbet af kort tid opnået en meget stor lokal opbakning, idet over 700 personer i lokalområdet samt et stort antal lokale foreninger har ønsket medlemskab af Nørrekær Enges Vindmølle-forening. Vi er selvfølgelig meget glade for den store lokale opbakning, der er til foreningens arbejde. Vi håber og tror på, at det kan give os den styrke og legitimitet, der er nødvendig, for at bestræbelserne på at sikre fondsmøller til lokal udvikling nås.

Vi fortsætter med at tegne medlemmer de kommende uger. Der er stadig en del beboelser i lokalområdet, vi ikke har besøgt endnu.

På vegne af Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Emil Olsen, Aggersund Helge Christiansen, Kølby