Europol!

Den 3 december 2015 stemte den danske befolkning NEJ til, at den danske rets-undtagelse skulle afskaffes. Folkeafstemningen var et resultat af, at der i EU blev besluttet at samarbejdet mod kriminalitet ikke længere skulle være et samarbejde mellem nationer, men være et overstatsligt anliggende, der skulle bestemmes i Bruxelles. Det nationale retslige samarbejde mellem nationerne har fungeret, men det er klart, at hvis EU skal udvikle sig til Europas Forende Stater, er det nødvendigt at have et europæisk politi- og retssystem.

Den danske befolkning vil gerne et rets-samarbejde mellem andre europæiske nationer, men hvorfor skal det styres fra EU?

En parallel-aftale har aldrig været en god ide, hvis det drejer sig om at tilslutte sig, hvad EU måtte mene.

Det danske NEJ var ikke et NEJ til samarbejde med andre nationer om grænseoverskridende kriminalitet, men derimod et NEJ til, at EU og Bruxelles skal bestemme.

Den danske befolkning ønsker ikke en overstatslig retspolitik, på trods af de EU-ivrige politikere i den danske regering og det danske Folketing.

De danske politikere burde efterhånden kunne forstå, at vi gerne vil samarbejde, men den danske retspolitik skal bestemmes i Danmark, ikke i EU.

Et NEJ er et NEJ!!!