Konference i Stockholm

Den 21. september blev der i Stockholm holdt en konference om solidaritetsarbejdet med Den Bolivariske Republik Venezuela i Norden.

Mødet foregik i Solidaritetshuset i Stockholm, med deltagelse af 45 personer med rødder i forskellige solidaritetsforeninger, partier og bevægelser i Norden. Ambassadørerne fra Venezuela, Bolivia og Ecuador var tilstede på konferencen.

Fra den kommunistiske bevægelse deltog: KPiD, KP, NKP, SKP og KP (Sverige).

p1080070  p1080065  p1080044-002

Konferencen havde to oplæg:

Jon Restpo – fra TELESUR: Medierne og deres rolle i Sydamerika – med hovedvægt på Venezuela.

Marcos Garcia – sekretær på Venezuelas ambassade i London: De sociale bevægelser og deres rolle i solidaritet med revolutionen i Venezuela.

Med oplæggene som basis blev konferencen delt op i 2 grupper, der diskuterede mulighederne for at styrke solidariteten, og mulighederne for bedre oplysninger om den faglige situation, som den Bolivariske revolution står overfor.

På foranledning af KPiD og KP blev der vedtaget en erklæring om Solidaritet, som i Danmark er underskrevet af en række partier og solidaritetsgrupper.

Der blev udarbejdet 3 arbejdspapirer, som vil blive oversat fra spansk.

Du kan læse den udtalelse, der blev besluttet, her.