Vindølleprojektet Nørrekær Enge – men med stor lokal indflydelse

Nedenstående skrivelse er sendt til medierne af borgere fra Nørrekær Enge området:

Hvis vindmølleparken i Nørrekær Enge skal udbygges med flere vindmøller, skal området og lokalbefolkningen have noget til gengæld for de ulemper et sådant vindmølleprojekt medfører.

Det var hovedkonklusionen på borgermødet i Tolstrup Forsamlingshus torsdag d. 11. august.

På mødet var der en positiv tilgang til opstilling af vindmøller som et væsentligt bidrag til vedvarende energi og den heraf følgende reduktion af CO2.

Men mødedeltagerne ønskede indflydelse på projektet. Det gælder indflydelse på antal og placering, ligesom sundheden skal sikres ved en stor afstand fra møller til nærmeste beboelse.

Mødedeltagerne ønskede også, at så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, skal komme lokalsamfundet til gavn som kompensation for de gener, opstilling af vindmøllerne giver. En mulighed kan være at etablere en lokal fond, som beboerne selv skal bestyre.

På mødet blev der etableret en borgergruppe med det formål at indlede et samarbejde med både Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune for at opnå størst mulig indflydelse på det nye vindmølleprojekt.

Det er den etablerede borgergruppes opfattelse, at det nu primært handler om at få størst mulig lokal indflydelse på projektet samt sikre, at der tilfalder lokalområderne det størst mulige afkast til gavn for de berørte områder i tilfælde af, at møllerne kommer.

Gruppen har efterfølgende afholdt møde, som resulterede i, at man nu danner en forening med det formål at samle borgerne omkring Nørrekær Enge med henblik på at opnå størst mulig indflydelse på projektet samt sikre det optimale provenu til lokalområdet.

Borgergruppen udarbejder forslag til vedtægter for foreningen, som vil blive fremlagt på den stiftende generalforsamling i Tolstrup Forsamlingshus onsdag d. 31. august kl. 19:00. Borgergruppen har defineret lokalområdet som det område, der ligger inden for 4,5 km fra det projekterede vindmølleprojekt. Alle Berørte naboer er velkomne.

Mødet i Tolstrup Forsamlingshus havde, ud over ca. 80 lokale borgere, deltagere fra Vattenfall samt politikere fra Vesthimmerlands Kommune og Ålborg Kommune.

 

På vegne af Nørrekær Enges vindmølle-borgergruppe

Emil Olsen, Aggersund

Helge Christiansen, Kølby

Gunnar Villumsen, Næsborg