Udtalelse fra Det Tyrkiske Kommunist Partis Centralkomite

Lørdag den 16. juli 2016

Tyrkiets kommunistiske parti:

Der er intet alternativ til folket

Det Kommunistiske Parti opfordrer det tyrkiske folk til at organisere sig i partiets rækker mod folkets og menneskehedens fjender.

Befrielsen er i vore egne hænder.

Vi kender endnu ikke alle enkeltheder om, hvad der skete under det kupforsøg, der fandt sted i Tyrkiet natten mellem fredag den 15. og lørdag den 16. juli.

Derimod ved vi udmærket, at planer, som støttes af kræfter i udlandet, og som ikke henter deres styrke i Tyrkiets arbejderklasse, hverken kan besejre AKP’s mørke eller løse Tyrkiets problemer.

Døgnets begivenheder gjorde os endnu en gang opmærksomme på den kendsgerning, at enten vil Tyrkiets folk organisere sig og smide AKP på porten, eller også vil AKP’s reaktionære politik tage til i styrke, og massakrerne, plyndringen og tyveriet vil fortsætte.

Den eneste magt, der kan styrte AKP, er folkets magt. Der er intet alternativ.

AKP bærer ansvaret for alt, hvad der skete i nat. Alle de faktorer, der har ført til den aktuelle situation, er resultatet af AKP’s styre og af de tyrkiske og udenlandske magthavere, der støtter AKP.

At AKP bærer hovedansvaret betyder dog ikke, at kupforsøget var iscenesat af Erdoğan selv, for at han kunne nå sine mål om at bane vej for et præsidentembede med flere beføjelser og rydde hindringerne for den ny forfatning af vejen.

Det har længe været kendt, at der er spænding og rivalisering mellem forskellige grupper inden for statsapparatet og de væbnede styrker, og nu er den blevet til væbnet konflikt. Spændingen mellem disse kræfter er reel nok, men det ville være løgn at hævde, at nogen af parterne i konflikten repræsenterer folkets interesser. At prøve at gøre ende på AKP-styret ved et militærkup er lige så forkert som at støtte AKP nu, fordi man generelt er imod militærkup. Det sidste, man skal gøre, hvis man vil fremme frihedsbestræbelser og menneskerettigheder i Tyrkiet, er at støtte AKP, som igen og igen har vist sig som menneskelighedens og menneskehedens fjende.

Selv om Erdoğan og AKP ikke selv har iscenesat kuppet, vil han og hans styre forsøge at udnytte situationen og den støtte, han har fået, til at styrke sin legitimitet. Det tyrkiske folk må være på vagt over for de skridt, AKP utvivlsomt vil tage i de kommende dage. Kun ved at forstærke kampen mod AKP og dets mørke kan vi forhindre, at det mislykkede kupforsøg resulterer i, at AKP befæster sit styre og bruger kuppet til at argumentere for, at kun AKP kan give det ustabile Tyrkiet varig stabilitet. Den kendsgerning, at alle moskeer i hele Tyrkiet natten lang har udspredt propaganda for Erdoğan, er et konkret tegn på, hvor presserende vores opgave er.

Det Kommunistiske Parti opfordrer det tyrkiske folk til at organisere sig i partiets rækker mod folkets og menneskehedens fjender.

Befrielsen er i vore egne hænder.

Det Kommunistiske Parti i Tyrkiet

16-07-2016