NEJ til nye kampfly

Hilsen fra Nej tak til nye kampfly, landskampagnen

Tak til alle der gjorde en indsats for at gøre fredag den 27. maj til en succesfuld protestdag mod kampflykøbet!

Takket være en stor, hurtig og energisk reaktion på opfordringen til landsdækkende protester var der markeringer og demonstrationer 13 steder landet over: København, Aalborg, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Randers, Hammel, Aarhus, Odder, Kolding, Esbjerg, Odense og Svendborg. Som det er dokumenteret på hjemmeside og Facebook var det alt fra et par stykker med et skilt til en stor demonstration. I København var der omkring 1.500 deltagere.

Fra landskampagnen siger vi tillykke med det flotte resultat og tak til alle, der på hver sin vis har bidraget til succesen. Og vi opfordrer alle til at fortsætte og få Nejet til kampfly til at sprede sig.

Kampflyene er ikke købt, kontrakten er ikke underskrevet og pengene er ikke bevilliget. Bag nedrullede gardiner uden udsigt til en demokratisk debat om begrundelse eller nødvendighed, forhandler forligspartierne om antallet af fly, som de vil købe.

Ude på gaderne vokser utilfredsheden og med startskuddet i fredags og det samarbejde, der bar demonstrationer og protester frem, kan modstanden mod kampflykøbet vokse og tage nye initiativer. Lejlighederne til at markere sig vil der blive mange af, når der skal forhandles finanslov og nyt forsvarsforlig.

Et godt grundlag er lagt for udvidelse og styrkelse af kampagnen.

Landskampagne Nej tak til nye kampfly opfordrer alle til at fortsætte og udvide arbejdet med indsamling af underskrifter, gadeaktioner og indspark i den offentlige debat og arbejdet for at styrke de lokale grupper vil blive forstærket.

Også nye landsdækkende initiativer må overvejes og planlægges.

Vi opfordrer jer alle til at gå ind i den fælles debatgruppe på Facebook så vi kan udveksle på tværs af byerne. Erfaringer fra aktionsdagen, idéer, planer – læg det ind her.

Debatten er ikke offentlig, men gruppen er naturligvis åben for alle, der er mod køb af kampfly:

NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY – DEBAT

Status på underskrifter

Kampagnens underskrifter er nu oppe på 8.555. Heraf de 3.219 gennem håndholdt indsamling, resten på nettet (optalt den 4. juni). Dertil kommer underskrifter, der endnu ikke er indsendt og registreret. Vi fortsætter indsamlingen som et godt redskab til at skabe opmærksomhed og lægge pres på politikerne.

Del på nettet – http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly

Overblik over hjemmesider og Facebook:

Landskampagnen:

Hjemmeside www.nejtaktilnyekampfly.wordpress.com – kampagnematerialer – underskriftvejledning – artikler

Facebook side: https://www.facebook.com/Nej-tak-til-nye-kampfly-653708011441106/

Facebook debatgruppe: https://www.facebook.com/groups/1682012562064440/

København:

Kampagnen har ikke en selvstændig hjemmeside men bruger Tid til fred – aktiv mod krigs side www.tidtilfred.NU

Facebook side: https://www.facebook.com/Nej-tak-til-nye-kampfly-København-250014302027793/

Andre kommuner:

Der er en Facebook gruppe for hver kommune med navnet Tid til fred NU – Kommunenavn (sæt selv det rigtige navn ind)