Nyheder

Kommunister vil i byrådet i Aarhus

Gentænk Aarhus! Oprør mod det EU-dikterede budgetloft, så velfærden kan sikres. Boliger, der er til at betale. Stop for social dumping.

Håndværkere holdt stormøde: Vil have ændret stemmeprocedure

Håndværkere organiseret i 3F ønsker et opgør med sammenkædningsreglerne. Det besluttede de på et stormøde tirsdag.                              

Det hjælper at kæmpe

SÅDAN

Båndene står stille: Tican og Danish Crown er lammet af strejke

http://www.tv2nord.dk/artikel/partner/tv-midtvest/baandene-staar-stille-tican-ved-thisted-lammet-af-strejke

4. maj i Aarhus

Aldrig mere fascisme Den 4. maj 1945 er en dag, som vi bør huske. Ikke kun for at ære dem, der gjorde modstand mod nazismen og besættelsen af Danmark, men fordi historien alt for let kan gentage sig, hvis vi glemmer den.

Byggebranche vil ikke acceptere overenskomst

http://www.tv2nord.dk/artikel/byggebranche-vil-ikke-acceptere-overenskomst  

1. maj i Albertslund

   

Storkonflikt?

Kan højrøstede nej-sigere kaste Danmark ud i en ny storkonflikt torsdag? Det er BT’s udlægning af skriften. Overløberne i de store fagforbund ryster nu i bukserne. Læs denne artikel i BT

1. maj i Aarhus

1. maj i Aarhus Rådhuspladsen kl. 12.00 Optog gennem byen Tangkrogen kl. 14.00

Nu er det nok

Arbejderen: I Aalborg, København og flere andre byer er der i morgen strejker på en række byggepladser. Murere, tømrere, betonarbejdere og stilladsarbejdere nedlægger arbejdet i protest mod overenskomstresultatet. Der er mange år siden, at der har været så markant en modstand mod en overenskomst op til afstemningen. – Folk er meget utilfredse med, at de … Read more

4. maj i København

4. maj arrangementet i København

Udtalelse om overenskomstresultatet

Her kan du læse udtalelsen om overenskomstresultatet

Fælles udtalelse

Nej til USA’s nye forsøg på regimeskifte i Venezuela Undertegnede protesterer mod, at USA med OAS – Organisationen af Amerikanske Stater – som redskab nu gør et nyt forsøg på at omstyrte den lovligt valgte regering i Venezuela. Et møde i OAS tirsdag den 28. marts var indkaldt af generalsekretær Luis Almagro i strid med … Read more

Erklæring fra KKE

Pressekontoret for Centralkomiteen for KKE har udsendt en erklæring om truslen fra det nationale valgråd om at forbyde Det Kommunistiske Parti i Venezuela (PCV): “KKE fordømmer på den mest kategoriske måde truslen om, at landets nationale valgråd vil forbyde Det Kommunistiske Parti i Venezuela. KKE står beslutsomt side om side med kommunisterne og vil intensivere … Read more

Ud af EU

Dette er ikke et lykønskningstelegram til arbejderklassen i Fort EU – det er en kamperklæring mod alt, hvad EU står for Det er i disse dage 60 år siden, at Romtraktaten blev en realitet. For at fejre starten på et ”fælles” Europa er EU’s medlemsstaters ledere samlet i Rom. Deres sammenkomst startede hos Paven i … Read more

1. maj

Kommunistisk Parti i Danmark afholder traditionen tro sit 1. maj arrangement i Kardæsken. Alle er velkomne!  

Demoer i Grækenland

Tirsdag den 21. februar 2017 var der demoer i hele Grækenland organiseret af fagforeningerne som svar på SYRIZA-ANEL koalitionsregerings politiske linje og de foranstaltninger, som regeringen har indgået aftaler om. På Omonia-pladsen i Athen opfordrede PAME til mobilisering: ”Ingen frygt, ingen forhindringer i kampen for arbejder rettigheder-for et liv i værdighed. Massedemonstrationerne var en opfordring … Read more

Par skal klare sig for én kontanthjælp

Reformramte Gitte til demonstration mod fattigdom Gitte Wilsdahl Christensen er ramt af regeringens 225-timers-regel og har ikke råd til mad. Mandag deltog hun i demonstrationen i København for social retfærdighed. Læs artiklen her

OK 17

”At fodre hunden med dens egen hale” Af Kim Holm, tillidsrepræsentant og medlem af bestyrelsen i Dansk Metal Horsens Der er indgået forlig i overenskomsterne på industriområdet. Efter hårde natlige forhandlinger, hvor arbejdernes repræsentanter blev trætte først, er der opnået enighed om et overenskomstforslag. Efter vi har oplevet de store overskud i virksomhederne og med … Read more

Kommunister i kampagne mod handelsaftaler

CETA og TTIP gavner de multinationale firmaer Både KPiD og KP ser kampen mod CETA og TTIP som en kamp mod multinationale firmaers forsøg på at undergrave en lang række aftaler og rettigheder, som arbejderklassen har tilkæmpet sig. De to kommunistiske partier, KP og KPiD, har – sammen med en lang række miljø- og ulandsbevægelser … Read more